arhiva

Priručnik za početnike

Wabi-kusa stil


Wabi-Kusa je podstil nature stila nastao u posljednjih nekoliko godina u Japanu. Ime mu potječe iz Japanskog koncepta uređenja Wabi-Sabi koji se zasniva na izvornoj i nesputanoj ljepoti prirode, ne postavljenoj u ljudske okvire pravila, reda i discipline.


Wabi-kusa aquascaping

Steven Tet Wei Toshio Chong - Hawaii Wabi

U akvarističkom smislu, layout ovog stila sastoji se od grupacije različitih vrsta biljaka koje se postavljaju u plići akvarij djelomično ili potpuno ispunjen vodom. Biljke koje su potpuno pod vodom su akvarijske, a djelomično uronjene biljke većinom su terarijske te im se dozvoljava rast iznad razine vode i akvarija.

Zbog zanimljivosti tog malog kaosa kojeg kreiraju upravo biljke, ostali elementi poput drva i kamena rjeđe se koriste, no nema striktnog pravila. Ribe mogu i ne moraju biti dio tog sistema, to je prepušteno odluci i željama samog pojedinca.


Wabi-kusa aquascape

Piotr Suty - Waterside

U komercijalnom smislu, Wabi-Kusa je proizvod Takashi Amana, a sastoji se od unaprijed formirane lopte iz koje raste grupacija različitog suho uzgojenog bilja. Bilje nije namijenjeno da se razdvaja i pojedinačno sadi u supstrat već se kompletna cjelina uroni i postavi na supstrat. Može se kupiti putem japanskih web stranica, u Aqua Design Amano (ADA) shopovima u Japanu, no možete ju i sami izraditi kod kuće.
Upute kako izraditi Wabi-kusa loptu pronađite ovdje!


Wabi-kusa ball

Primjeri ponude Wabi-Kusa lopti iz ADA shopa

Velika prednost ovog stila je što omogućava početnicima i manje iskusnim aquascaperima da brzo i jednostavno kreiraju prekrasan layout svog novog akvarija. Iako Wabi-Kusa layouti vjerojatno neće postizati prva mjesta na natjecanjima u aquascapingu, njihova prirodna "divlja" ljepota je osvježenje u akvarističkom svijetu, te dobar početak za svakog novog i budućeg akvarista.povratak na Aquascaping stilove

web prijatelji

aquariss forum