arhiva

Priručnik za početnike

Amphilophus citrinellus

Aquariss baza riba
narodni naziv Limun ciklid
grupa ciklidi
podrijetlo/stanište srednja Amerika
životni vijek 12 godina
veličina 30 cm
pH 6,0 - 8,0 (7,0)
temperatura 21 - 26°C
tvrdoća 6 - 25 dH (10)
zapremnina akvarija 200 litara
razina plivanja sve

ponašanje:
agresivno

društvenost:
Teritorijalna i ratoborna riba, posebice za vrijeme parenja. Držati s ribama slične veličine.

prehrana:
živa hrana (puževi, insekti, crvi, usitnjeno meso)
suha hrana (tablete, velike pahuljice)

razlika spolova:
Zreli mužjaci imat će razvijenu grbu na čelu te su osjetno veći u odnosu na ženke.

razmnožavanje:
Glase kao jednostavne za razmnožavanje i ne zahtijevaju točno određene parametre vode. No zahtijevaju veći akvarij s više mjesta za skrivanje. Ženka polaže čak do 1000 jaja, najčešće na bočno staklo ili na okomitu stranu neke stijene, no moguće je polaganje jaja i na nekoj niskoj stijeni na dnu akvarija. Nakon polaganja jaja i oplodnje, mužjak može biti agresivan prema ženki pa postoji mogućnost da ih se razdvoji i ostavi mužjaka da čuva mlađ.

Mlađ izlazi iz jaja otprilike tri dana nakon oplodnje, nakon čega ih roditelji sele u veće rupe i tamo se nastave brinuti o njima. Pet dana kasnije postaju sposobni za samostalno plivanje. U početku ih je dobro hraniti živom hranom poput artemije, a povremeno će sami sisati mliječ s kože roditelja.

Kako parametri vode preporučljivi za mrijest nisu strogo određeni, na sam mrijest pozitivno će utjecati samo temperatura vode koja treba biti unutar ovih vrijednosti:

  • temperatura 24 – 28°C


web prijatelji

aquariss forum