arhiva

Priručnik za početnike

Anomalochromis thomasi

Aquariss baza riba
narodni naziv Butterfly Cichlid
grupa ciklidi
podrijetlo/stanište Afrika
životni vijek 3 - 5 godina
veličina 7 cm
pH 6,0 - 7,8 (6,8)
temperatura 24 - 27°C
tvrdoća 4 - 15 dH (8)
zapremnina akvarija 100 litara
razina plivanja sredina/dno

ponašanje:
miroljubivo

društvenost:
Idealna za mješoviti akvarij, teritorijalna samo za vrijeme mrijesta.

prehrana:
živa hrana (vodeni kukci, račići, ličinke kukaca)
suha hrana (tubifex crvići, tabletice, peleti)

razlika spolova:
Mužjaci su veći, a ženke manje, svjetlijih boja i blago su zaobljene.

razmnožavanje:
Mrijesni par potrebno je odvojiti u zaseban akvarij u kojem trebaju biti biljke širokih listova i dovoljno velikog kamenja plosnatih strana. Ženka na list ili kamen položi 300 - 500 jaja koje mužjak oplođuje. Potom oboje brinu za jaja i mlade.

Mlađ izlazi iz jaja pet dana nakon oplodnje, a roditelji ih potom preseljavaju u prethodno iskopanu rupu u podlozi. Mlade ribice u početku se hrane artemijom, a kasnije prihvaćaju i suhu hranu.

Vrijednosti parametara vode preporučljive za mrijest su sljedeće:

  • temperatura 26 – 28°C
  • dH 4 - 8
  • pH 6,0 - 6,5

Za uspješan mrijest i rast mladih ribica, potrebno ih je redovito hraniti i osigurati im dovoljno velik akvarij/količinu vode (cca 70-80 litara).


web prijatelji

aquariss forum