arhiva

Priručnik za početnike

Apistogramma macmasteri

Aquariss baza riba
narodni naziv Redtailed dwarf cichlid
grupa ciklidi
podrijetlo/stanište srednja Amerika
životni vijek 3 - 5 godina
veličina 7 cm
pH 5,5 - 6,8 (6,2)
temperatura 24 - 28°C
tvrdoća 1 - 5 dH (4)
zapremnina akvarija 60 litara
razina plivanja sve

ponašanje:
miroljubivo

društvenost:
Miroljubiva, društvena riba, teritorijalna samo tijekom mrijesta.

prehrana:
mesojed, preferira živu hranu
živa hrana (vodeni kukci, račići, ličinke kukaca i komaraca, bloodworms)
suha hrana (tubifex crvići, tabletice, peleti)

razlika spolova:
Mužjaci imaju zaobljenu repnu peraju crvenih rubova te su osjetno veći od ženki.

razmnožavanje:
Mrijest je moguće inicirati odvajanjem mrijesnog para ili mužjaka s nekoliko ženki. Potrebne su im spilje ili pukotine s vrlo malim ulazom u koje će ženka položiti prosječno stotinjak jaja. Mlađ izlazi iz jaja nakon 3-4 dana, a sposobni za samostalno plivanje postaju nakon otprilike tjedan dana. Tijekom tog vremena, ženka čuva jaja i mlađ, a mužjak pazi na teritorij oko spilje.

Vrijednosti parametara vode preporučljive za mrijest su sljedeće:

  • temperatura 26 – 29°C
  • dH 1 - 5
  • pH 5,5 - 6,8

Preporučuju se redovite izmjene manjih dijelova vode. Mlade ribice hrane se tekućom hranom, poput artemije, a kasnije će prihvaćati i živu i suhu hranu.


web prijatelji

aquariss forum