arhiva

Priručnik za početnike

Apistogramma nijsseni

Aquariss baza riba
narodni naziv Panda dwarf cichlid
grupa ciklidi
podrijetlo/stanište srednja Amerika
životni vijek 3 - 5 godina
veličina 8 cm
pH 5,5 - 6,8 (6,0)
temperatura 24 - 28°C
tvrdoća 2 - 15 dH (10)
zapremnina akvarija 80 litara
razina plivanja dno

ponašanje:
miroljubivo

društvenost:
Miroljubiva riba, teritorijalna samo tijekom mrijesta.

prehrana:
svejed, preferira živu ili smrznutu hranu
živa hrana (vodeni kukci, račići, ličinke kukaca i komaraca, bloodworms)
suha hrana (tubifex crvići, tabletice, peleti)

razlika spolova:
Ženke imaju karakterističnu žutu boju s crnim mrljama po tijelu, po čemu je ova vrsta dobila narodni naziv Panda dwarf cichlid. Mužjaci su veći, imaju plavkasto tijelo te crvene rubove peraja.

razmnožavanje:
Mrijest je moguće inicirati odvajanjem mrijesnog para ili mužjaka s nekoliko ženki. Potrebne su im spilje ili pukotine s vrlo malim ulazom u koje će ženka polaže jaja. Mlađ izlazi iz jaja nakon 3-4 dana, a sposobni za samostalno plivanje postaju nakon otprilike tjedan dana. Tijekom tog vremena, ženka čuva jaja i mlađ, a mužjak pazi na teritorij oko spilje.

Vrijednosti parametara vode preporučljive za mrijest su sljedeće:

  • temperatura 24 – 29°C
  • dH 5 - 10
  • pH 5,5 - 6,8

Preporučuju se redovite izmjene manjih dijelova vode. Mlade ribice hrane se tekućom hranom, poput artemije, a kasnije će prihvaćati i živu i suhu hranu.


web prijatelji

aquariss forum