arhiva

Priručnik za početnike

Archocentrus multispinosus

Aquariss baza riba
narodni naziv Rainbow Cichlid
grupa ciklidi
podrijetlo/stanište srednja Amerika
životni vijek 8 - 12 godina
veličina 15 cm
pH 6,5 - 7,5 (7,0)
temperatura 24 - 29°C
tvrdoća 4 - 15 dH (10)
zapremnina akvarija 100 litara
razina plivanja sredina/dno

ponašanje:
miroljubivo

društvenost:
Teritorijalna riba. Držati s ribama slične veličine.

prehrana:
živa hrana (račići, ličinke kukaca, insekti)
suha hrana (tubifex crvići, tabletice, peleti)
alge (tabletice spiruline)

razlika spolova:
Mužjaci su malo veći od ženki, imaju dužu leđnu peraju te su više obojani od ženki.

razmnožavanje:
Vrlo ih je jednostavno razmnožiti. Spadaju u ribe koje se mrijeste na podlozi. Prije mrijesta poželjno ih je kvalitetnije hraniti kako bi ženka proizvela dovoljno jaja. Mrijestu prethodi i promjena boje riba u tamniju. Ženka polaže 200 - 500 jaja na dno akvarija, a oba roditelja brižno čuvaju svoje ljubavno gnijezdo. Ukoliko želite sačuvati mlađ, preporučuje se odvajanje mrijesnog para u zasebni akvarij.

Mlađ izlazi iz jaja nakon 3 - 4 dana, a samostalno proplivaju nakon otprilike tjedan i pol. Mogu se hraniti tekućom artemijom i relativno brzo napreduju.web prijatelji

aquariss forum