arhiva

Priručnik za početnike

Općenito o uzrocima i prevenciji bolesti akvarijskih riba

Autor teksta: sna007


bolesti akvarijskih riba

Baveći se svojim vodenim svijetom, svaki se akvarist barem jednom susreo s nekim oboljenjem svojih ljubimaca. Iz tog razloga jako je bitno kazati ponešto o svemu onome što uzrokuje bolesti riba kako bi ih lakše spriječili u našim akvarijima.

Najčešći uzroci oboljenja riba u akvariju su neodgovarajući uvjeti u akvariju. Pod time podrazumijevamo:


Filtracija i kvaliteta vode

Ovo je jedan od najvažnijih faktora kod držanja riba. Filtracija vode mora biti kvalitetna i dovoljno jaka u odnosu na litražu akvarija, akvarij mora biti zacikliran kako bi bakterije u filteru i podlozi uspjele preraditi sve štetne i otpadne tvari koje štete ribama.


Nedovoljno održavanje i čišćenje akvarija

Bez obzira na jačinu filtera kojeg imamo, potrebno je mijenjati dio vode sa svježom vodom na tjednoj/dvotjednoj bazi te podrezivati bilje kako bi osigurali cirkulaciju vode. Također treba usisavati podlogu kako bi spriječili nakupljanje ostataka hrane i izmeta riba što nerijetko vodi  trovanju amonijakom u akvariju.
Samo čista voda je zdrava voda!


Prenapučen akvarij

Svaka litraža sama po sebi nameće i diktira koje vrste i koliko riba možemo imati u akvariju kako bi ribe imale dovoljno mjesta za normalan život i suživot sa ostalim stanarima akvarija te kako se voda ne bi brzo punila štetnim tvarima koje ribe i ostaci hrane proizvode.


Neodgovarajuće kombinacije riba

Jedna od bitnijih stvari na koje trebamo pripaziti je odabir vrsta riba kojim želimo nastaniti svoj akvarij. Ribe koje pronalazimo u pet shopovima potječu iz raznih staništa iz različitih dijelova svijeta, pa zato zahtijevaju različite parametre vode i postave akvarija. Neke su vrste teritorijalne, neke su predatori, neke hiperaktivne, neke agresivne, neke prespore itd.

Zato je razumljivo da u akvarij ne možemo staviti bilo koje vrste jer će u protivnom doći do borbe, ozljeda i stresa, a stres uzrokuje pad imuniteta što pak dovodi do oboljenja riba.


Nepravilna prehrana

Svaka vrsta ribe zahtijeva specifičan jelovnik.
Postoje biljojedi, mesojedi, svejedi pa je zbog toga izrazito bitno uskladiti prehranu sa potrebama vrsta kako bi ribi osigurali zdravu probavu, dovoljno vitamina, minerala, proteina, a samim time i zdravlje.

Uz sve ovo, jako je bitno naglasiti da je stres česti uzrok oboljenja i pada imuniteta riba stoga našim ribljim stanarima moramo osigurati mir. Isto tako kod transporta i preseljenja ribe, bitno je sve obaviti što brže i bezbolnije.
Kada se pobrinemo za sve ove faktore osigurati ćemo zdrav i dug život svojim ribama, a sebi predivan umirujući prizor svaki put kad nam se pogled uputi prema našem vodenom svijetu u malom...


web prijatelji

aquariss forum