Online svijet akvaristike

Aquascaping – Dutch stil

Dutch stil je jedan od starijih i najzahtjevnijih aquascaping stilova nastao početkom dvadesetog stoljeća u Nizozemskoj. Bazira se na urednom grupiranju grmolikih biljaka u geometrijski zamišljene redove ili “ulice”. Naglasak je na maksimalan kontrast boja, oblika i teksture listova kako bi se postigla raznolikost, a time i jači efekt na promatrača.

dutch aquascape

Mike Kloos – Dutch serenity

Aquascaper dubinu postiže sadnjom biljaka u redove tj. ulice, smještajući niže biljke u prednji plan postepeno prema višima u stražnji plan. U pravilu, na 10cm dužine akvarija ne bi trebalo ići više od jedne biljne vrste. Konkretno, na 80cm dužine akvarija trebalo bi biti maksimalno 8 vrsti.

U Dutch stilu, biljke su grupirane oko fokusne točke smještene u zlatnom rezu (“pravilo trećina”) te akvarij ne bi trebao imati više od dvije fokusne točke. Također se ne preporuča isticanje pozadine u smislu fokusne točke jer time gubimo na dubini.

Kako bi se postigla maksimalna raskoš, boje koje se koriste variraju od svijetlih do tamnih nijansi zelene, preko nijansi smeđe, roze, crvene i ljubičaste. Kontrast se postiže i raznolikošću oblika i teksture listova susjednih biljaka koje su pažljivo odabrane te uredno podšišane i oblikovane, u skladu sa cjelinom.

Akvarij je u pravilu vidljiv samo s jedne strane, prednje, dok su pozadinske i bočna strana skriveni. Skrivena je i sva tehnička oprema kako bi se postigao što prirodniji izgled. Više od 80% akvarijskog “tla” prekriveno je biljem te malo ili gotovo ništa supstrata ostaje vidljivo.
Upotreba dekorativnog drva i kamenja izostaje ili je svedena na minimum.

Najčešće biljne vrste:

Dutch aquascape

Bjorn Hoorelbeke – Gourami Walhalla

Ribe također igraju važnu ulogu u ovom stilu te i za njih postoje određena pravila.
Svaka plivajuća zona (dno, sredina, vrh) treba biti popunjena ribama, no poželjno je imati što manji broj različitih ribljih vrsta po zoni. Za središnji nivo akvarija preporuča se držanje jednog ili dva što brojnija jata poput skalara, tetri i rasbora. Pritom je potrebno paziti da se riblje vrste slažu po karakteru i ostalim uvjetima.

Najčešće riblje vrste:

Hemigrammus bleheri, Otocinclus vittatus, Paracheirodon axelrodi, Pterophyllum scalare, Trigonostigma espei, Trigonostigma heteromorpha

Dutch aquascape

Iako jedan od najljepših stilova uređenja akvarija, ovaj stil poprilično je zahtjevan. Proces nabavke prekrasnih sitnolisnih (ponekad rijetkih) biljaka zna biti frustrirajući. A i briga oko aranžiranja i održavanja tako zahtjevnog biljnog sistema oduzima dosta vremena.

Unatoč svemu tome, zaljubljenici ovog stila ne odustaju jer trenutak kad se akvarist udobno smjesti ispred akvarija i promotri plod svog mukotrpnog rada, shvati da se uloženi trud itekako isplatio.