Online svijet akvaristike

Aquascaping – Jungle stil

Ne postoji službena definicija ovog stila niti pravila koja se moraju slijediti. Akvarist (najčešće početnik) formira akvarij po svojoj volji koristeći hardscape, biljke i životinje koje su mu dostupne. Pritom treba paziti na kompatibilnost istih. Sadi biljke gotovo nasumice te im dozvoljava da rastu slobodno i nesputano. Time akvarij izgleda prirodno i neobuzdano poput male vodene džungle, po čemu je i sam stil dobio ime.

Jungle aquascaping

foto: Slimy

Prednost ovog stila je što ne podliježe nikakvim pravilima uređenja. Jedino na što se mora paziti je da se biljke, ribe i ostale životinje međusobno slažu, te da se drže u adekvatnim uvjetima i parametrima vode.

U usporedbi s Dutch i Nature stilovima, Jungle stil izgleda donekle neuredno i konfuzno. No, može izgledati i vrlo atraktivno ako se akvarist malo potrudi. Uz malo mašte, opcije su bezbrojne.