Online svijet akvaristike

AQUASCAPING – Nature STIL

Nature stil ili Japanski stil nastao je u posljednjoj dekadi 20. stoljeća, a proslavio ga je njegov začetnik Takashi Amano. Stil se bazira na imitiranju prirodnih krajolika i okoliša pokušavajući kreirati “prirodu u malom”. Minijaturna verzija planinskog lanca u čijem podnožju vijuga rijeka, proplanak iz kojeg izviruje neparni broj stijena ili prizor iz podvodne scene nekog jezera, često su viđeni layouti Nature akvarija.

Nature aquascape

Pasquale Buonpane – Oriente e Occidente (East and West)

Za razliku od Dutch stila koji naglašava raskoš i kontraste boja i oblika, Nature stil bazira se na prirodnosti, jednostavnosti i nenametljivosti. Postavlja se samo jedna fokusna točka smještena u zlatnom rezu.

Boje se ne nižu u kontrastu kao u Dutch stilu, već su ograničene te se postupno “pretapaju” po layoutu iz jedne boje u drugu. Najčešće se koriste različite nijanse zelene, preko smeđih i zlatnih tonova.

Hardscape igra vitalnu ulogu u kreiranju Nature aquascape-a. Ovaj stil poznat je po raširenoj upotrebi drva i kamena koji formiraju jedan od tri oblika: konveksni, konkavni ili trokutasti.

Konveksni oblik – biljke i hardscape se postepeno uzdižu od bočnih strana prema sredini, formirajući oblik “otoka”.
Konkavni oblik – suprotno od konveksnog, središnji dio je nizak te “raste” prema bočnim stranama.
Trokutasti oblik – biljke i hardscape se postepeno uzdižu od jedne bočne strane prema
drugoj, prividno formirajući oblik trokuta

Drvo i kamen prekrivaju paprati, mahovine i anubiasi kako bi se postigao izgled akvarija koji je već duže vrijeme dio tog prirodnog okruženja. Stabljikaste biljke koriste se za teksturu, no neki aquascaperi radije koriste spororastuće bilje poput paprati i kripti koje su idealne za “dugoročne” low maintenance akvarije.

Najčešće biljne vrste:

Nature aquascape

Filipe Oliveira – Pinheiro Manso

Ribe i ostale životinjske vrste svedene su na minimum. Najčešće se koristi samo jedno jato tetri, razbora ili drugih jatašica, u kombinaciji sa sitnim algojedima poput otocinclusa ili kozica. Razlog tome je što su kod ovako formiranih sistema veće šanse za pojavu algi zbog manje količine bilja.

Najčešće riblje vrste:

Hemigrammus bleheri, Otocinclus vittatus, Otocinclus affinis, Paracheirodon axelrodi, Paracheirodon innesi, Pterophyllum scalare, Trigonostigma espei, Trigonostigma heteromorpha

Najzastupljenije kozice:

Caridina multidentata (Amano shrimp) i Neocaridina heteropoda (Red Cherry shrimp)

Nature aquascape

Michael Wong – Beauty from above

Nature stil sadrži mnogo varijacija i podstilova kao i različitih tehnika koje se iz dana u dan javljaju zahvaljujući kreativnim i inovativnim aquascaperima. Iako naizgled jednostavan stil, vođen je mnogim pravilima te je postizanje ravnoteže i sklada takvog akvarija postao izazov svakog zaljubljenika ovog stila.

Glavni podstilovi nature stila su:
– Iwagumi
– Ryoboku
– Wabi-Kusa