Online svijet akvaristike

Aquascaping – Nature Wabi-kusa stil

Wabi-Kusa je podstil nature stila nastao u posljednjih nekoliko godina u Japanu. Ime mu potječe iz Japanskog koncepta uređenja Wabi-Sabi. Zasniva se na izvornoj i nesputanoj ljepoti prirode, nepostavljenoj u ljudske okvire pravila, reda i discipline.

Wabi-kusa aquascaping

Steven Tet Wei Toshio Chong – Hawaii Wabi

U akvarističkom smislu, layout ovog stila sastoji se od grupacije različitih vrsta biljaka koje se postavljaju u plići akvarij. Akvarij je djelomično ili potpuno ispunjen vodom. Biljke koje su potpuno pod vodom su akvarijske, a djelomično uronjene biljke većinom su terarijske te im se dozvoljava rast iznad razine vode i akvarija.

Zbog zanimljivosti tog malog kaosa kojeg kreiraju upravo biljke, ostali elementi poput drva i kamena rjeđe se koriste, no nema striktnog pravila. Ribe mogu i ne moraju biti dio tog sistema, to je prepušteno odluci i željama samog pojedinca.

Wabi-kusa aquascape

Piotr Suty – Waterside

U komercijalnom smislu, Wabi-Kusa je proizvod Takashi Amana. Sastoji se od unaprijed formirane lopte iz koje raste grupacija različitog suho uzgojenog bilja. Bilje nije namijenjeno da se razdvaja i pojedinačno sadi u supstrat već se kompletna cjelina uroni i postavi na supstrat. Može se kupiti putem japanskih web stranica, u Aqua Design Amano (ADA) shopovima u Japanu, no možete ju i sami izraditi kod kuće.

Wabi-kusa ball

Primjeri ponude Wabi-Kusa lopti iz ADA shopa

Velika prednost ovog stila je što omogućava početnicima i manje iskusnim aquascaperima da brzo i jednostavno kreiraju prekrasan layout svog novog akvarija. Iako Wabi-Kusa layouti neće postizati prva mjesta na natjecanjima, njihova “divlja” ljepota je osvježenje u akvarističkom svijetu. Ujedno je i dobar početak za svakog novog i budućeg akvarista.