Online svijet akvaristike

Pravila privatnosti

1. Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Internet stranice aquariss.net.

Hedon media je pružatelj usluga Internetske stranice aquariss.net i pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih posjetitelja odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Hedon media, Starčevićeva 32, Split (u daljnjem tekstu Hedon media) obrađuje osobne podatke.

Posjetitelji Internet stranice aquariss.net odnosno Korisnici, upućuju se da pročitaju sve što je navedeno na njihovoj Internetskoj stranici  kako bi lakše razumjeli koji se podaci prikupljaju i obrađuju u tvrtci Hedon media , te u koju svrhu, temeljem koje pravne osobe, s kime ih i zašto dijeli, koje se zaštitne mjere provode, te koja su vaša prava koja su vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te pravo na prigovor.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu hello@aquariss.net.

Prilikom registracije odnosno kada se korisnik prijavi na Internet stranicu aquariss.net od strane Korisnika primatelja korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

2. Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Hedon media putem Internet stranice aquariss.net?

Prilikom registracije osobe za Korisnika aquariss.net Internet stranice, Hedon media će od budućeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu aquariss.net, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i aquariss.net stranicama koje su vam prikazane. Hedon media preporuča Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice aquariss.net. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

3. U koju svrhu Hedon media prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Hedon media prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika Internet stranice aquariss.net u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika koji pristupaju Internet stranici aquariss.net, komunikacije s Korisnikom te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika.

Aquariss.net prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

7. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Hedon media pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika Internet stranice aquariss.net na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade.

8. Pristup i ispravak osobnim podacima 

Korisnik može zatražiti i dobiti od Hedon media cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail : hello@aquariss.net.

9. Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu hello@aquariss.net i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Lumia putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu hello@aquariss.net u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

10. Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka hello@aquariss.net. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

11. Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i aquariss.net odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Hedon media uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hedon media provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice aquariss.net te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Hedon media se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

12. Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Hedon media može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na aquariss.net Internet stranici. Zato Hedon media poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu aquariss.net. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici aquariss.net. Nastavak uporabe Internetske stranice Lumia od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.